Høland Flagg og Søm

Informasjon

Daglig leder: Ellisiv Hogseth
Telefon: 955 24 355 / 63 85 71 73
Adresse: Industriveien 5, 1960 Løken
Epost: ellisiv@holandflagg.com

Åpningstider: Mandag – Fredag 07.30-15.30